Aart van Dijk .nl  
e-mail
home
info
contact
 
Bouwlasers

Werkkleding en -Schoenen

Vlieg- Rat- en Muisbestrijding

Trampolines

Weideafrastering

Agrarische Artikelen

Honden- en Kattenvoer

Partijhandel


Lurectron tegen Vliegenlarven

Lurectron tegen vliegenlarven is uitsluitend toegestaan voor het gebruikt ter bestrijding van vliegenlarven in mestvaalten en gierputten.

Werkzame stof:
Trichloorfon Gehalte 81%

Gebruiksaanwijzing:
Bestrijding van vliegen in mestlagen, mestvaalten en gierputten.
De bestrijding is gericht tegen de larven en moet dus plaatsvinden in de broedplaatsen van de vliegen, d.w.z. mest en gier.
Spuiten of gieten met 50 gram middel in 10 liter water per 10m2 mestoppervlak of 4 m2 gieroppervlak. Zonodig de behandeling met een interval van 14dagen hethalen. Nawerking op vliegen, door bijboorbeeld het bestpuiten van muren, is met Lurectron tegen vliegenlarven niet mogelijk.

Inhoud:
500 g voor 250 m2 € 79,95 ex. btw

Langwekend, tot 11 weken